Logo

Никога не забравяй този специален ден!

Мариела Алексиева

Пол: жена
Дата на раждане: 25 ноември 1977
Място на раждане: София
Местоживеене: София
Професия: главен експерт към НАОА&психолог
Месторабота: НАОА към МС
Училища: 151 СОУПИ
СУ "Св. Климент Охридски"
Какви подаръци
обича да получава:
всичките подъръци на земята....