Logo

Никога не забравяй този специален ден!

Желязко Дамянов

Пол: мъж
Дата на раждане: 11 декември 1959
Професия: Директор на Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) към БАН